Razvijamo pametna mesta prihodnosti

Samozadostna in varna občina s tehnološko podprto, učinkovito ter transparentno javno upravo in infrastrukturo.

O NAS

Podjetje IPM Smart Community d.o.o. z vizijo ustvarjanja samozadostnih in varnih mest s tehnološko podprto, učinkovito ter transparentno javno upravo in infrastrukturo predstavlja most med javnim in zasebnim sektorjem.

Pametno interakcijo ter posledično povrnitev medsebojnega zaupanja med državljani in javnimi institucijami vidimo kot ključ za zdravo delovanje demokratične družbe.

KDO SMO?

Tilen Gorenšek

direktor IN strokovnjak za digitalizacijo

dr. Domen Kos

svetovalec IN strokovnjak za digitalizacijo

Andrej Špik

svetovalec IN strokovnjak za digitalizacijo

Pavel Remic-Weiss

vodja IT

Peter Aleksander Bizjak

vodja razvoja aplikacij

M-municipality

M-municipality platforma je celostna rešitev za digitalizacijo lokalnih skupnosti oz. občin, ki omogoča boljšo komunikacijo z občani in obiskovalci občine, občanom pa bolj priročne in digitalizirane občinske storitve. Naš digitalni sistem predstavlja celovit in učinkovit odgovor na različne problematike v lokalnem okolju, na primer slabo obveščenost občanov o lokalnih dogodkih ter ostalih aktivnostih in dejavnostih v lokalni skupnosti, manko komunikacije ob naravnih in drugih nesrečah (požari, poplave, pandemije ipd.), upadanje participacije občanov na lokalni ravni ter zastareli načini plačevanja javnih in zasebnih storitev. Poleg tega pa omogoča dodajanje in integracijo novih funkcionalnosti.

STORITVE

Ustvarjamo digitalne rešitve za pametna mesta in skupnosti.

RAZPISI

  • priprava razpisne dokumentacije, prijava na razpis, vodenje projektne dokumentacije do zaključka projekta,
  • nacionalni razpisi (ministrstva, javne agencije, Slovenski podjetniški sklad, ipd.),
  • EU razpisi (Evropska komisija, Evropski parlament, Evropski skladi, ipd.),
  • drugi razpisi (razpisi različnih fundacij, nadnacionalni razpisi, ipd.).

PROJEKTI

  • zasnova, načrtovanje ter izvedba projektov,
  • računalniško programiranje po meri.

STRATEGIJE DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Sodobne digitalne tehnologije prinašajo velike spremembe v načinu organiziranja in poslovanja organizacij, njeni vplivi pa se kažejo tudi širše v družbi in vsakdanjem življenju. Nudimo celostno pripravo digitalne strategije, ki vključuje analizo obstoječega stanja, strategijo digitalne transformacije ter načrt razvoja digitalnih zmožnosti organizacije.

VAVČERJI

Smo certificirani izvajalec za pripravo digitalne strategije v okviru vavčerjev, ki ga je objavil Slovenski podjetniški sklad.

 

Produkcija: Clover Labs