Senzorika

S povezanim omrežjem v skupno prihodnost.

Razvoj pametnih mest temelji na vzpostavitvi celotnega sistema strojne in programske opreme ter aplikacijskih komponent, kot so:

1.) senzorji za merjenje različnih parametrov v objektih, prostorih in območjih (temperatura, količina snovi v vodi ali zraku, geolokacija, …),
2.) komunikacijska infrastruktura, ki podatke prenaša v centralni sistem,
3.) hramba podatkov in uporaba aplikacij (veliko število senzorjev ustvari ogromne količine podatkov) ter
4.) aplikacije za pridobivanje podatkov in pripravo analiz.

Senzorika zajema celoten nabor senzorjev, s katerimi stroji in naprave zaznavajo svet. Senzor je element, ki pretvarja vrednost opazovanega parametra v električni signal.
a) Induktivni senzorji zaznavajo kovinske predmete in prisotnost spreminjajo v digitalni ali analogni signal.
b) Fotocelice imajo veliko uporabnost, saj lahko zaznavajo vse vrste materialov.
c) Laserski merilniki razdalj so namenjeni preciznemu merjenju razdalj.
d) Pirometri so senzorji za brezkontaktno merjenje temperature.

Internet Stvari predstavlja enega pomembnejših trendov digitalizacije in bo ključni element prihodnjih platform Industrije 4.0 in družbe 5.0. Te platforme bodo delovanje in organiziranost družbenih institucij. Bistvo interneta stvari oziroma IoT je zbiranje velikega števila podatkov po posameznih elementih v celi družbi. Ti podatki so nato obdelani za povečanje učinkovitosti in produktivnosti, optimizacijo delovanja, optimizacijo nudenja storitev, zmanjšanje stroškov ali druge naloge.

Konkretni primeri senzorjev, ki so primerni za implementacijo v okviru produkta Smart City Connect:

Okolje

vodostaj rek, temperatura ozračja, UV žarki, nasičenost zraka z delci, kvaliteta zraka, količina cvetnega prahu, intenziteta hrupa, hitrost vetra, zračni pritisk, dimnikarski senzorji (zero carbon senzorji)

Mobilnost

Razpoložljivost parkirnih mest, prometni zamaški, razpoložljivost javnega prevoza, dela na infrastrukturnih omrežjih, razmere cestišč (temperatura, zdrsljivost, mokrota), pametni semaforji,

Človek (dolgoročno)

Vestibularnost: orientacija v prostoru, nadzor napetosti mišic, ohranjanje ravnotežja, stabilizacija oči
Propriocepcija: gibanje sklepov, telesa, informacije o obsegu, moči, trajanju in smeri gibanja, informacije o drži (delov) telesa, mišični tonus
Taktilnost: odziv na dotik, pritisk, bolečino, temperaturo in vibracije
Vizualnost: informacije o gibanju, načrtovanje motorike, predikativne analize
Slušni sistem: preoblikovanje zvočnih signalov v čutne zaznave.

Produkcija: Clover Labs